วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2552

หน่วยที่ 4 ไม้ดอก ไม้ประดับ

ไม้ดอก ไม้ประดับ
ต้นไม้ที่ปลูกไว้ตามบ้านมีหลายชนิด มีรูปร่าง และสีสันต่าง ๆ กัน มีทั้งไม้ดอกและไม้ประดับที่ให้ความสดชื่น ร่มรื่นแก่ผู้อยู่อาศัย
ไม้ดอก เป็นพืชที่มีดอกสวยงาม บางชนิดมีกลิ่นหอม สีสันสวยงาม ดอกใช้ประดับตกแต่งตามสถานที่ต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น มะลิ กุหลาบ บานชื่น จำปี ดาวเรือง เป็นต้น
ไม้ประดับ เป็นพืชท่มีใบและลำต้นสวยงาม นำมาใช้ตกแต่งได้ทั้งลำต้น เช่น โกสน พลูด่าง ว่านชนิดต่าง ๆ เป็นต้น
ประโยชน์ของไม้ดอก ไม้ประดับ
1. จัดตกแต่งสวนหย่อม บริเวณบ้าน สถานที่ต่าง ๆ หรือจัดในงานพิธีต่าง ๆ เพื่อความสวยงาม
2. จัดใส่แจกันหรือจัดวางบนโต๊ะอาหาร เพื่อให้ดูสวยงามและสดชื่น
3. สามารถนำไปจำหน่ายได้
4. ปลูกและดูแลรักษาง่าย
การดูแลและบำรุงรักษาไม้ดอก ไม้ประดับ
ไม้ดอก ไม้ประดับ และพืชผักสวนครัวเป็นสิ่งมีชีวิตต้องได้รับการดูแลและบำรุงรักษาจึงจะเจริญเติบโต วิธีการดูแลและบำรุงรักษามีหลายวิธี เช่น การรดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช เป็นต้น